Indimellem sker det, at du finder en investering, som du har særligt stor tiltro til – på et tidspunkt, hvor du ikke har tilstrækkelige frie midler til at foretage en investering. Det kan være frustrerende, da du så risikerer at gå glip af investeringen.

Nogle vil så overveje at låne penge på traditionel vis for at kunne foretage investeringen alligevel. Men vidste du, at der indenfor finansverdenen findes en langt smartere mulighed?

Gearede investeringer

Dette kaldes gearede investeringer. En gearet investering er en investering, hvor du kun bidrager med en del af, men ikke hele investeringsbeløbet. Lad os f.eks. sige, at du ønsker at investere 100.000 kr. i et bestemt værdipapir, men kun har 20.000 kr. til rådighed. Ved hjælp af gearing kan du nu låne de resterende 80.000 kr., så du i alt investerer 100.000 kr. som planlagt.

Gearing har nogle fordele, men også nogle ulemper. Fordelen er selvfølgelig først og fremmest, at du – til en vis grænse – selv kan bestemme hvor mange penge, du vælger at investere. Men nok så vigtigt er det også at forstå, at en gearet investering giver dig mulighed for at gøre din investering mere volatil. Det skyldes, at afkastet beregnes ud fra din egen andel, ikke det samlede investeringsbeløb.

Har du f.eks. gearet din investering fra 20.000 kr. og op til 100.000 kr., er den gearet med faktor 5. Det er dog ikke kun investeringen, der er gearet med faktor 5 – det er udsvingene også. Stiger værdipapiret 10%, giver det et afkast på 10.000 kr., hvilket svarer til et afkast på 50% af din egen investering.

Det er dog også her, at ulempen ligger. Når udsvingene bliver større, gælder det nemlig begge veje. Det betyder, at et fald på 20% til faktor 5 vil resultere i et tab på 100% af din egen investering. Det er vigtigt at forstå, inden du begynder at foretage gearede investeringer.

Gearing med CFD’er

Der findes flere måder at geare dine investeringer på, men den nemmeste og smarteste måde er at gøre det gennem CFD’er hos en online broker. En CFD er en kontrakt, der bl.a. har til formål at gøre gearing nemmere. Du kan gå til side og læse meget mere om CFD’er og investering heri.

Er det så en god idé at geare din investering? Det er umuligt at give et overordnet svar på. Det er dog vigtigt, at du har fuldstændigt styr på gearing og de fordele og ulemper, der findes herved, inden du kaster dig ud i at geare dine investeringer.

Gearing af værdipapirer ved hjælp af CFD’er
Gearing af værdipapirer ved hjælp af CFD’er